CK Development

Polityka prywatności z dnia 8 grudnia 2023 roku.

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w holdingu CK Investments (dalej: CK Investments), w tym zawiera informacje dotyczące posługiwania się̨  plikami cookie. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w holdingu CK Investments można kontaktować́ się̨ z naszym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@ckinvestments.pl lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych CK Investments(ul. Plac Gugulskiego 1, 02- 661Warszawa), z dopiskiem na kopercie „IOD”.  

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

 

1.1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Właściwy administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. W zależności od tego, w jakich celach Twoje dane osobowe są̨ przetwarzane w relacjach z CK Investments. Właściwym administratorem danych będzie określona spółka z holdingu CK Investments:
 • CK Investments Sp. z o. o.
 • CK Rent Sp. z o. o.
 • CK Development SPV 1 Sp. z o. o.
 • CK Development SPV 6 Sp. z o.o. 
O tym, który podmiot wchodzący w skład holdingu CK Investments jest administratorem Twoich danych w konkretnej sytuacji oraz o szczegółach przetwarzania danych informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę̨. Na przykład:
 • jeżeli korzystają̨ Państwo z naszych stron internetowych, w tym przeglądają̨ ich treści lub wypełniają̨ formularze kontaktowe, administratorem tych danych jest CK Investments Holding Sp. z o. o.
 • jeżeli są̨ Państwo zainteresowani ofertami dotyczącymi CK Investments (zwłaszcza w zakresie kupna, najmu czy dzierżawy nieruchomości) i chcą̨ je otrzymywać́ w formie elektronicznej lub telefonicznej, administratorem tych danych jest CK Investments Holding Sp. z o. o.
 • jeżeli podpisują̨ Państwo umowę̨ rezerwacyjną lub inne, kolejne umowy dotyczące nabycia domu czy mieszkania, z jedną ze spółek holdingu z CK Investments dalej zwane łącznie „Spółkami z holdingu CK Investments”) lub są̨ Państwo reprezentantem albo osobą kontaktową działającą̨ w imieniu takiego klienta, to administratorem danych będzie ta spółka celowa, z którą podpisywana jest umowa;
 • jeżeli podpisują̨ Państwo lub dążą̨ do nawiązania z nami umów w sprawie najmu, zbycia czy dzierżawy nieruchomości lub są̨ Państwo reprezentantem albo osobą kontaktową działającą̨ w imieniu takiego kontrahenta, to administratorem danych będzie ta spółka, z którą̨ nawiązywana jest relacja biznesowa lub docelowo podpisywana umowa;
 • jeżeli podpisują̨ Państwo lub dążą do nawiązania z nami umów współpracy, w zakresie dostarczenia CK Investments usług (np. usług architektonicznych, usług IT, usług wykonawczych, usług budowlanych) lub są̨ Państwo reprezentantem albo osobą kontaktową działającą̨ w imieniu takiego kontrahenta, to administratorem danych będzie ta spółka, z którą̨ nawiązywana jest relacja biznesowa lub docelowo podpisywana umowa;
 • jeżeli pozostawiają̨ Państwo dane w celach rekrutacyjnych, to administratorem danych jest ta spółka z holdingu CK Investments , która jest potencjalnym pracodawcą;
jeżeli pozostawiają̨ Państwo dane w związku z zatrudnieniem, czy nawiązaniem współpracy w innej formie, to administratorem danych ta spółka z holdingu CK Investments, która jest pracodawcą;  

1.2. Jak mogę̨ się̨ skontaktować z administratorem danych?

Pełne nazwy i adresy siedziby spółek z holdingu CK Investments:
 • CK Investments Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie (02-661), przy ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, (KRS: 0000541198);
 • CK Rent Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-661), przy ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, (KRS: 0000844912);
 • CK Development SPV 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-661), przy ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, (KRS: 0000892914);
 • CK Development SPV 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-661), przy ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1 (KRS: 0001027665);
Można się̨ z nami skontaktować w następujący sposób:
 • za pomocą telefonu: +48 501 592 521,
 • za pomocą wiadomości e-mail: biuro@ckinvestments.pl,
 • listownie: CK Investments Holding Sp. z o. o. ul. Plac Gugulskiego 1, 02- 661 Warszawa, Ocean Plaza, piętro IV.
 

1.3. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane osobowe są̨ przetwarzane?

O wszystkich celach przetwarzania danych zbieranych w konkretnym przypadku i o właściwych podstawach prawnych, informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które  zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę. Wykorzystujemy dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: a) w przypadku użytkowników naszych stron internetowych:
 • dla celów statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej. Ułatwienia korzystania z serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego – w tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności na stronie internetowej (np. odwiedzane strony i poszczególnych podstron, jak długo trwała wizyta na stronie, dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki w zakresie używania plików cookie,
 • w celu analizowania zachowaná na stronie internetowej (profilowania) w celu realizacji własnych działań marketingowych, tj. zapewnienia spersonalizowanych reklam i komunikatów na stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez ustawienia w zakresie używania plików cookie,
 • w celu analizowania zachowań na stronie internetowej w zakresie oglądanych produktów, zainteresowań użytkownika nieruchomościami (zapisywane są̨ informacje o inwestycji oraz oglądanej nieruchomości – ilość́ pokoi, metraż, piętro) w celu budowania profilu klienta i analizy jego zachowań- podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (rozumiany jako prowadzenie statystyk i weryfikacja wykorzystywania strony internetowej przez użytkownika w zakresie zainteresowań) oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
b) w celu udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące konkretnej inwestycji lub nieruchomości– podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda potencjalnego klienta (zamówienie oferty; art. 6 ust. 1 lit. a RODO), c)  przekazywanie ofert dotyczących spółek z holdingu CK Investments– podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na otrzymanie takich ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), d)  w przypadku realizacji zawartych umów, dotyczących nabycia nieruchomości, najmu, obsługi umowy najmu lokalu, umów dzierżawy, dostawy produktów/usług:
 • konieczność́ realizacji umowy lub konieczność́ przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentacji, prawa budowlanego (w przypadku nieruchomości), a także
 • prawnie uzasadnione interesy spółek z holdingu CK Investments (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako: dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń́, dochodzenie zaległych należności, bieżące kontakty w sprawie umowy, wyjaśnianie ewentualnych sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników,
e)  rekrutacja – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. b RODO), zgoda osoby, której dane dotyczą̨ (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,
 • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. konieczności realizacji umowy lub konieczności przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, zgoda osoby, której dane dotyczą̨ (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,
f)  zatrudnienie, czyli realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i wykonanie obowiązków ciążących na spółkach z holdingu CK Investments wynikających z przepisów prawa (dot. prawa pracy, ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej; art. 6 ust. 1 lit c RODO i art. 9 ust. 2 lit b RODO), jak również̇ prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako umożliwienie w holdingu CK Investments i poza holdingiem kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań), g)  współpraca w oparciu o umowę̨ inną niż̇ umowa o pracę (np. w oparciu o umowę̨ o dzieło, umowę̨ zlecenia):
 • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie: ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako umożliwienie w holdingu CK Investments i poza holdingiem kontaktów w sprawach służbowych z właściwą̨ osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań),
h) bieżące kontakty z reprezentantami, osobami kontaktowymi wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się̨ z nami kontaktują̨ – podstawą przetwarzania danych osobowych są̨ prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, a także prowadzenie bieżącego kontaktu, i)  monitoring wizyjny terenu budowy lub terenu zakładu pracy – podstawą przetwarzania danych osobowych są̨ prawnie uzasadnione interesy CK Investments (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumiane jako ochrona osób i mienia znajdujących się̨ na terenie budowy lub zakładu pracy, zapobieganie nadużyciom lub nieprawidłowościom na terenie budowy/zakładu pracy.  

1.4. Źródło danych (skąd CK Investments ma moje dane osobowe?)

Zazwyczaj źródłem danych są̨ Państwo, czyli sama osoba, której dane dotyczą̨. Jeżeli są Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem naszego kontrahenta (np. dostawcy usług wykończeniowych, budowlanych, stroną umowy najmu), bądź reprezentantem naszego klienta i współpracują̨ Państwo z nami w jego imieniu to możliwe jest, że otrzymamy Państwa dane kontaktowe odpowiednio od tego kontrahenta lub klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się̨ z nami w jego imieniu.  

1.5. Wymóg lub dobrowolność podania danych.

Podawane dane osobowe przekazywane są̨ dobrowolnie, jednak w określonych sytuacjach ich podanie może być wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację obowiązku wynikającego przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.  

1.6. Odbiorcy danych.

Spółki z holdingu CK Investments ujawniają̨ dane osobowe wyłącznie upowazżnionym pracownikom i współpracownikom oraz następującym kategoriom odbiorców:
 • organom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom kontrolującym, komornikom, Policji),
 • podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy (np. udostepnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń, udostepnienie danych do kancelarii notarialnej podczas zawierania umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego),
 • podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji postepowań (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej),
 • podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, czyli dostawcom usług upoważnionym przez nas do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia związane z utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT, utrzymania stron internetowych, usuwania usterek ujawniających się na nieruchomościach).
 

1.7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, póki mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji. O okresach przechowywania danych zbieranych w konkretnym przypadku informujemy Państwa zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę̨. Co do zasady, okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria: a) w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych) – do czasu wycofania zgody, b) w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane relacje umowne – do czasu ustania okresów przedawnienia, o których mowa w przepisach prawa, właściwych dla danego typu roszczenia, na podstawie których Państwo lub my moglibyśmy mieć́ prawo do wystąpienia z roszczeniem, c) w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo.  

2. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

  W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: a)  żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, b)  sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, c)  żądania usunięcia Państwa danych osobowych, d)  żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, e) otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie – na Państwa żądanie prześlemy takie dane bezpośrednio innemu administratorowi danych, f) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; taki sprzeciw mogą̨ wnieść Państwo w każdym czasie, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; taki sprzeciw mogą̨ wnieść Państwo w dowolnym momencie, h)  w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać́ taką zgodę̨ w dowolnym momencie; wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, i)  mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają̨ Państwo, iż̇ przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.  

3. Polityka Cookie.

 

3.1. Czym są pliki cookie?

Kiedy wchodzisz na stronę̨ internetową informujemy Cię, że korzystamy na niej z plików cookie i innych technologii (w tym śledzących lub profilujących), aby strona ta poprawnie działała, żeby personalizować treści i reklamy, które Ci wyświetlamy oraz by analizować statystyki odwiedzin. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie przez nas ze wszystkich powyższych plików cookie albo dostosować́ ustawienia plików cookie do własnych preferencji, klikając na banerze, który wyświetli Ci się̨ przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej, przycisk „Ustawienia plików cookie”. Udzielone zgody możesz w każdym momencie cofnąć, wywołując ponownie baner do zarzadzania plików cookie poprzez kliknięcie przycisku „Ustawienia plików cookie”, znajdującego się̨ w stopce naszej strony internetowej. Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem (np. smartfona), który jest następnie otwierany przy następnych wejściach na stronę̨, aby zidentyfikować przeglądarkę̨ użytkownika, bądź aby zapisać́ informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej. Plik cookie zwykle zawiera nazwę̨ domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.  

3.2. Cele wykorzystywania plików cookie.

Pliki cookie mogą̨ mieć rożne funkcje. W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookie do następujących celów: a)  dostosowania zawartości naszego serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności rozpoznania urządzenia użytkownika i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; to oznacza, że możemy zapamiętać Odwiedzającego w przypadku powtórnej wizyty na naszej stronie oraz dokonać personalizacji witryny zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Odwiedzającym, które mogą̨ stanowić dane osobowe, b)  tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, c)  budowanie profilu użytkownika w oparciu o jego decyzje i aktywność i wyświetlanie reklam w oparciu o ten profil lub wysyłanie informacji marketingowych w oparciu o ten profil, d) analizowania statusu anonimowego użytkownika poprzez porównywanie jego adresu email/IP/innych danych podanego przy np. wypełnianiu formularza z wcześniej wykorzystywanym adresem e-mail osób, które dokonywały wypełnienia formularza w celu mierzenia efektywności reklamy (poprzez sprawdzenie czy jest to klient nowy czy powracający), e)  targowania użytkowników, czyli ich selekcji przez CK Investments w celu określenia docelowej grupy odbiorczej, która w największym stopniu jest zainteresowana reklamą danej inwestycji, nieruchomości, wydarzenia, etc., f)  analizowania / raportowania efektywności kampanii reklamowych oraz do analizowania przy wykorzystaniu innych danych.  

3.3. Inne technologie.

Na stronach CK Investments możemy wykorzystywać także inne technologie które pozwalają̨ uaktywnić określone funkcje na naszej stronie. Możemy także korzystać z określonych technologii w celu określenia czy wiadomość e-mail, którą Ci wysłaliśmy została otwarta lub czy link w niej umieszczony został przez Ciebie kliknięty.  

3.4. Dane o przeglądarce i IP.

Informacje o przeglądarce Odwiedzającego czy adresie IP podlegają̨ zapisowi w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę i wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.  

3.5. Rodzaje plików cookie.

Informujemy, że w ramach witryn stron spółek CK Investments stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookie:
 • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być przez nas wyłączone. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają̨ się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.
 • Pliki cookie wydajności – to te, które umożliwiają̨ zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają̨ one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę̨ internetową.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie pozwalają zapewnić ulepszoną funkcjonalność i personalizację, takie jak filmy i czat na żywo. Pliki cookie mogą być ustawiane przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli nie zezwalasz na używanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie z tych funkcji mogą̨ nie działać prawidłowo.
 • Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami – są używane do tworzenia profili lub personalizacji treści. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, będą wyświetlane mniej spersonalizowane reklamy.
 

3.6. Ustawienia i usuwanie plików cookie.

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie i innych technologii śledzenia, wybranych przy pierwszej wizycie na stronie internetowej, za pomocą banera zgody, który wywołasz, klikając przycisk „Ustawienia plików cookie” znajdujący się w stopce naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.  

4. Portale społecznościowe.

  Prowadzimy strony profilowe na: Jeżeli odwiedzasz nasze profile społecznościowe na portalach typu Facebook, LinkedIn, gromadzone są dane dotyczące Twojej aktywności na tym profilu, w tym polubień, przesyłanych nam wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na tym profilu. Pamiętaj, że jako użytkownicy portalu społecznościowego jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z aktywnością̨ w ramach prowadzonych przez nas profili na portalach społecznościowych będą przechowywane, dopóki ich nie usuniesz albo nie zostaną usunięte przez nas albo właściciela danego portalu społecznościowego. Pamiętaj, że jako użytkownik każdego z portali społecznościowych, gdzie mamy swój profil, możesz także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami tego portalu społecznościowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla świadczenia określonej usługi oferowanej przez CK Investments.

 

5. Zmiany dotyczące polityki prywatności.

  Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. O wszelkich zmianach w ustawodawstwie mających wpływ na przetwarzanie i ochronę̨ danych osobowych na naszych witrynach poinformujemy Państwa bezzwłocznie.
Zarządzaj plikami cookies
Zapytaj o ofertę