CK Development

Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych »    

Obowiązek informacyjny, czyli ochrona Twoich danych na najwyższym poziomie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?   Administratorem danych osobowych jest CK Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.a. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: sprzedaz@ckdevelopment.pl  

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane? Twoje dane osobowe CK Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.a przetwarza w następujących celach:
 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO –wykonanie umowy);
 3. obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 5. analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez CK Development Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 6. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 7. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).
Jakie dane zbieramy? Na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:
 1. Pliki cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej;
 2. Imię – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą;
 3. E-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania;
Komu przekazujemy Twoje dane? Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.ckdevelopment.pl przekazujemy:
 1. Podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ile czasu przechowujemy Twoje dane? Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.ckdevelopment.pl przechowujemy 6 pełnych lat, licząc końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt. Jakie masz prawa? Twoje prawa to:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Czy musisz podawać dane? Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy chce Tobą przesłać nam formularz kontaktowy oraz abyśmy się mogli z Tobą skontaktować z informacją zwrotną. Automatyczne podejmowanie decyzji Twoje dane, które pozostawiłeś na naszej stronie internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zapytaj o ofertę